Teenuse tingimused

ÜLEVAADE

Seda veebilehte haldab Lyan OÜ. Mõisted meie ja meid viitavad kogu lehel Lyan OÜ-le. Lyan OÜ pakub seda veebilehte, sealhulgas kogu teavet, vahendeid ja teenuseid, mis sellel saidil teile kasutajana kättesaadavad on tingimusel, et te nõustute kõigi siin esitatud tingimuste, põhimõtete ja teadetega.

 

Meie lehte külastades ja/või meilt midagi ostes kasutate te meie Teenust ja nõustute järgima järgmisi tingimusi (Teenuste tingimused, Tingimused), sealhulgas neid lisatingimusi ja -põhimõtteid, millele siin viidatakse ja/või mis on leitavad hüperlingi kaudu. Need Teenuse tingimused kehtivad kõigile lehe kasutajatele, sealhulgas piiranguteta kasutajatele, kes on lehe sirvijad, müüjad, kliendid, kaupmehed ja/või sisusse panustajad.

 

Enne meie veebilehele sisenemist või selle kasutamist lugege Teenuse tingimused hoolikalt läbi. Ükskõik millisele lehe osale ligi pääsemise või kasutamisega nõustute neid Teenuse tingimusi järgima. Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei pruugi te veebilehele ligi pääseda ega selle teenuseid kasutada. Kui neid Teenuse tingimusi käsitletakse pakkumisena, piirdub nõustumine sõnaselgelt nende Teenuse tingimustega.

 

Teenuse tingimused kehtivad kõigile uutele funktsioonidele või vahenditele, mis praegusesse poodi lisatakse. Sellel lehel saate Teenuse tingimuste uusima versiooni igal ajal üle vaadata. Jätame endale õiguse Teenuse tingimuste mis tahes osasid uuendada, muuta või asendada, postitades teabe nende värskenduste ja/või muudatuste kohta meie veebilehele. Teie kohustus on seda lehte teatud aja järel muudatuste osas kontrollida. Veebilehe jätkuv kasutamine või sellele juurde pääsemine pärast muudatustest teavitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

 

Meie pood asub lehel coldumarine.com. Nemad pakuvad meile veebipõhist e-poe platvormi, mis võimaldab meil oma tooteid ja teenuseid teile müüa.

 

OSA 1 – VEEBIPOE TINGIMUSED

Teenuse tingimustega nõustudes kinnitate, et olete oma elukohariigis või piirkonnas täisealine või et te olete oma elukohariigis või piirkonnas täisealine ja olete meile andnud oma nõusoleku lubada oma alaealisel ülalpeetaval seda lehte kasutada.

 

Te ei tohi kasutada meie tooteid ebaseaduslikel või lubamata eesmärkidel ning ei tohi Teenuse kasutamisel rikkuda teie kohtualluvuses kehtivaid seadusi (sealhulgas, kuid mitte ainult autoriõiguse seadusi).

 

Te ei tohi edastada ühtegi ussi, viirust ega hävitava loomuga koodi.

 

Tingimuste rikkumine või nendest üleastumine toob kaasa teie Teenuste viivitamatu lõpetamise.

 

OSA 2 – ÜLDTINGIMUSED

Jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest ükskõik kellele, mis tahes põhjusel ja ajal.

 

Te mõistate, et teie antud sisu (küll aga mitte krediitkaardi andmed) võidakse üle kanda krüptimata kujul ja see võib hõlmata (a) ülekandeid erinevate võrkude kaudu ja (b) muudatusi võrkude või seadmete ühendamise tehnilistele nõuetele vastamiseks ja nendega kohanemiseks. Krediitkaardi andmed on võrkude kaudu edastamise ajal alati krüptitud.

Te nõustute ilma meie kirjaliku loata mitte paljundama, dubleerima, kopeerima, müüma, edasi müüma ega kasutama ühtegi Teenuse osa, Teenuse kasutamise või Teenusele juurdepääsu või mis tahes kontakti veebilehel, mille kaudu teenust osutatakse.

 

Selles lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ja need ei piira ega mõjuta muul viisil Tingimusi.

 

OSA 3 – TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA TEABE AJAKOHASUS

Me ei vastuta selle eest, kui sellel lehel kättesaadav teave ei ole täpne, täielik või ajakohane. Sellel lehel olev materjal on ette nähtud ainult üldiseks teabeks ja sellele ei tohiks otsuste tegemisel ainsana tugineda ega seda ainsa alusena ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või ajakohasemate teabeallikatega konsulteerimata kasutada. Selle veebilehe materjalidele tuginemine toimub teie enda vastutusel.

 

See leht võib sisaldada teatud nn ajaloolist teavet. Selline teave ei pea tingimata olema ajakohane ja see on esitatud ainult teile teadmiseks võtmiseks. Jätame endale õiguse selle veebilehe sisu igal ajal muuta, kuid me ei ole kohustatud oma lehel igasugust teavet uuendama. Nõustute, et meie veebilehe muudatuste jälgimine on teie kohustus.

 

OSA 4 – TEENUSTE JA HINDADE MUUDATUSED

 

Meie toodete hinnad võivad ette teatamata muutuda.

Me jätame endale õiguse igal ajal Teenust (või selle mis tahes osa või sisu) ette teatamata muuta või selle katkestada.

 

Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees Teenuse muutmise, hinnamuutuse, peatamise või katkestamise eest.

 

OSA 5 – TOOTED VÕI TEENUSED 

Teatud tooted või teenused võivad olla veebilehe kaudu saadaval ainult veebis. Neid tooteid või teenuseid võib olla piiratud kogus ja neid võib tagastada või vahetada ainult vastavalt meie tagasisaatmisreeglitele. 

 

Oleme teinud kõik endast oleneva, et poes kuvatavate toodete värvid ja pildid oleksid võimalikult täpsed. Küll aga ei saa me tagada, et teie arvutimonitoril kuvatakse need värvid õigesti.

 

Me jätame endale õiguse, kuid pole kohustatud piirama oma toodete või Teenuste müüki ühelegi isikule, geograafilisele piirkonnale või kohtualluvusele.

 

Me võime seda õigust igal konkreetsel juhul eraldi kasutada. Jätame endale õiguse piirata meie pakutavate toodete või teenuste koguseid. Võime kõikide toodete kirjeldusi või hinnakujundust igal ajal ilma ette teatamata oma äranägemise järgi muuta. Jätame endale õiguse mis tahes toote pakkumine igal ajal lõpetada. Sellel lehel tehtud mis tahes toote või teenuse pakkumine on kehtetu, kui see ei ole lubatud.

 

Me ei garanteeri, et teie ostetud või hangitud toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele või et kõik Teenuse vead parandatakse.

 

OSA 6 – ARVELDUSTE JA KONTOTEABE ÕIGSUS

 

Jätame endale õiguse keelduda mis tahes meile tehtud tellimusest. Võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada ostetud koguseid inimese, majapidamise või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on esitatud samalt kliendikontolt või sama krediitkaardi alusel ja/või tellimusi, mis kasutavad sama arve- ja/või tarneaadressi. Juhul kui muudame tellimust või tühistame selle, võime proovida teid sellest teavitada, võttes ühendust tellimuse vormistamise ajal antud e-posti ja/või arve aadressi/telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mis tunduvad meie äranägemise järgi olevat vahendajate, edasimüüjate või turustajate tehtud.

 

Nõustute esitama praeguse, täieliku ning täpse ostu- ja kontoteabe kõigi meie poes tehtud ostude kohta. Nõustute oma kontot ja muud teavet, sealhulgas oma e-posti aadressi ja krediitkaardi numbrit ning aegumiskuupäevi viivitamatult uuendama, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja teiega vajadusel ühendust võtta. Lisateabe saamiseks lugege palun meie tagastamisreegleid.

 

OSA 7 – VALIKULISED TÖÖVAHENDID

 

Võime pakkuda teile juurdepääsu kolmandate osapoolte töövahenditele, mida me ei jälgi ja mille üle kontrolli ei oma. 

 

Te tunnistate ja nõustute, et tagame juurdepääsu sellistele vahenditele, mis on olemas ja kättesaadavad ilma igasuguste garantiide, avalduste ja tingimuste ning kinnituseta. Me ei vastuta mingil viisil teie valitud kolmandate osapoolte töövahendite kasutamise eest.

 

Veebilehe kaudu pakutavate valikuliste töövahendite kasutamine toimub täielikult teie enda vastutusel ja äranägemisel ning te peate tagama, et olete tuttav tingimustega, mille alusel vastavad kolmandad osapooled neid töövahendeid pakuvad ja kiidate need heaks.

 

Samuti võime tulevikus pakkuda veebilehe kaudu uusi teenuseid ja/või funktsioone (sealhulgas uute töövahendite ja ressursside lubamine). Need Teenuse tingimused kehtivad ka selliste uute funktsioonide ja/või Teenuste suhtes.

 

OSA 8 – KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID

 

Teatud sisu, tooted ja teenused, mis on meie Teenuse kaudu saadaval, võivad sisaldada kolmandate osapoolte materjale.

 

Selle veebilehe kolmandate osapoolte lingid võivad suunata teid kolmandate osapoolte veebilehtedele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta nende sisu või täpsuse välja selgitamise ega hindamise eest ning ei anna mingit garantiid ega oma kohustusi või vastutust kolmandate osapoolte materjalide või veebilehtede ees või muude materjalide, toodete või kolmandate osapoolte teenuste ees.

Me ei vastuta kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside või sisu ostmise või kasutamise või muude tehingutega, mis on seotud kolmandate osapoolte veebilehtedega. Enne tehingute alustamist lugege hoolikalt läbi kolmandate osapoolte reeglid ja tavad ning veenduge, et olete neist aru saanud. Kolmandate osapoolte toodetega seotud kaebused, pretensioonid, mured ja küsimused tuleks suunata vastavalt kolmandale osapoolele.

 

OSA 9 – KASUTAJATE KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD ETTEPANEKUD

 

Kui saadate meie nõudmisel teatud konkreetsed ettepanekud (näiteks võistlustööd) või saadate ilma meiepoolse taotluseta loomingulisi ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale, ükskõik kas veebis, e-kirja, posti teel või muul viisil (ühiselt nimetatuna kommentaarid), nõustute, et võime teie mis tahes viisil edastatud kommentaare igal ajal ilma piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul moel kasutada. Meil ei ole kohustust (1) säilitada ühtegi kommentaari konfidentsiaalsena; (2) maksta kommentaaride eest hüvitist või (3) kommentaaridele vastata.

 

Me võime, kuid meil ei ole kohustust jälgida, redigeerida või eemaldada sisu, mis on meie äranägemise järgi ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, pornograafiline, nilbe või muul moel taunitav või rikub mõne osapoole intellektuaalset omandit või Teenuse tingimusi.

 

 

Te nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärke, privaatsust, isikut ega muid isiklikke või varalisi õigusi. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat ega muul viisil ebaseaduslikku, solvavat ega nilbet materjali ega sisalda mis tahes arvutiviirust või muud pahavara, mis võib mingil viisil mõjutada Teenuse või mis tahes seotud veebilehe toimimist. Te ei tohi kasutada vale e-posti aadressi, teeselda, et olete keegi muu kui teie ise ega eksitada meid või kolmandaid isikuid muul viisil kommentaaride päritolu osas. Te olete ainuisikuliselt vastutav tehtud kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta endale vastutust teie ega mõne kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.

 

OSA 10 – ISIKLIK TEAVE

 

Teie isikliku teabe esitamist poe kaudu reguleerivad meie isikuandmete kasutamise põhimõtted.

 

OSA 11 – VEAD, EBATÄPSUSED JA PUUDUSED

 

 

Mõnikord võib meie veebilehel või Teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või puudusi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hindade, reklaamide, pakkumiste, toodete saatmiskulude, transpordi aegade ja saadavusega. Jätame endale õiguse parandada vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või uuendada teavet või tühistada tellimusi, kui Teenuses või muul seotud veebilehel olev teave on igal ajal ilma ette teatamata ebatäpne (sealhulgas ka pärast tellimuse esitamist).

 

Me ei võta endale kohustust uuendada, muuta või täpsustada Teenuses või mis tahes seotud veebilehel olevat teavet, sealhulgas ilma piiranguteta hinnateavet, välja arvatud juhul, kui see on seadusega ette nähtud. Teenuses või ühelgi seotud veebilehel toodud värskendus- või uuendamiskuupäeva ei tohi võtta teadaandena selle kohta, et Teenuses või mis tahes seotud veebilehel sisalduvat teavet on muudetud või värskendatud.

 

OSA 12 – KEELATUD KASUTUS

 

Lisaks muudele Teenuse tingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud seda veebilehte või selle sisu kasutada: (a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; (b) palumaks teistel õigusvastaseid tegusid sooritada või nendes osaleda; (c) rikkumaks rahvusvahelisi, föderaalseid, piirkondade või osariikide määrusi, reegleid, seadusi või kohalikke korraldusi; (d) astumaks üle või rikkumaks meie või teiste intellektuaalomandi õigusi; (e) et ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usu, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; (f) vale- või eksitava teabe esitamiseks; (g) et laadida üles või edastada viirusi või muud tüüpi pahatahtlikku koodi, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab teenuse või sellega seotud veebisaidi, muude veebisaitide või interneti funktsionaalsust või toimimist; (h) et koguda või jälgida teiste isiklikku teavet; (i) rämpsposti saatmiseks, andmepüügiks, ettekäändeks, nn ämblike kasutamiseks või indekseerimiseks; (j) mis tahes nilbetel või ebamoraalsetel eesmärkidel või (k) Teenuse või sellega seotud veebilehtedesse, muudesse veebilehtedesse või interneti turvafunktsioonidesse sekkumiseks või nendest kõrvalehoidmiseks. Me jätame endale õiguse lõpetada teie Teenuse või mis tahes seotud veebilehe kasutamine keelatud kasutuse nõuete rikkumise eest.

 

OSA 13 – GARANTIIDEST LOOBUMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE

 

Me ei garanteeri, ei kinnita ega taga, et teie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta.

 

Me ei taga, et teenuse kasutamisel saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.

 

 

Te nõustute, et võime teenuse aeg-ajalt tähtajatult eemaldada või teenuse igal ajal ilma teile teatamata tühistada.

 

Te nõustute selgesõnaliselt, et teenuse kasutamine või võimetus seda kasutada on ainuisikuliselt teie vastutada. Teenus ja kõik teenuse kaudu teile tarnitavad tooted ja teenused (välja arvatud juhul, kui oleme seda sõnaselgelt öelnud) antakse teile kasutamiseks olemasoleval ja kättesaadaval kujul, ilma igasuguse esindatuse, garantiide ja tingimusteta, kas sõnaselgelt või kaudselt, sealhulgas kõik kaudsed garantiid või tingimused turustatavuse, turustatava kvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse, vastupidavuse, nime ja rikkumatuse kohta.

 

Lyan OÜ, meie direktorid, juhid, töötajad, tütarettevõtted, esindajad, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenusepakkujad ega litsentsiandjad ei vastuta mingil juhul vigastuste, kaotuste, nõuete ega ühegi otsese, kaudse, juhusliku, karistatava, iselaadse või nendest tulenevate mis tahes kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult kaotatud kasum, tulu, säästud, andmete kadumine, asendamiskulud või muud sarnased kahjud, kas lepingulisel alusel, süüteo tõttu (sealhulgas hooletuse tõttu), range vastutusega või muul viisil, mis tulenevad teenuse või selle teenuse abil hangitud toote kasutamisest või mis tahes muust nõudest, mis on mingil viisil seotud teie teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes sisu vead või väljajätmised või mis tahes kahjud või kahjustused, mis on tekkinud teenuse või teenuse kaudu postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu (või toote) kasutamise tagajärjel, isegi kui sellest võimalusest on teada antud. Kuna mõned riigid või kohtualluvused ei luba tagajärgede või juhuslike kahjude eest vastutust välistada ega piirata, on meie vastutus sellistes riikides või kohtualluvustes piiratud seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.

 

OSA 14 – KAHJU HÜVITAMINE

 

Te nõustute Lyan OÜ ja meie emaettevõtte, tütarettevõtete, sidusettevõtete, partnerite, juhtide, direktorite, esindajate, töövõtjate, litsentsiandjate, teenusepakkujate, alltöövõtjate, tarnijate, praktikantide ja töötajate kahjutasuga mis tahes pretensiooni või nõude rahuldamiseks, sealhulgas mõistlike advokaaditasudega, mille on maksnud mis tahes kolmas osapool või mis tuleneb teie Teenuse tingimuste või nende poolt viidetena lisatud dokumentide rikkumisest või nendest üleastumistest või mis tahes seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumisest.

 

OSA 15 – LAHUTATAVUS

Juhul, kui mõni nende Teenuse tingimuste säte on ebaseaduslik, tühine või jõustamatu, peab selline säte olema siiski lubatud kohaldatava õigusega täies ulatuses täidetav ning jõustamatu osa loetakse käesolevatest Teenuse tingimustest lahutatuks - selline piiritlemine ei mõjuta muude allesjäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

 

OSA 16 – LÕPETAMINE

 

Poolte kohustused ja vastutus, mis tekkisid enne lepingu lõppemise kuupäeva, jäävad käesoleva lepingu lõppemiseni kõigil eesmärkidel samaks.

 

Need Teenuse tingimused kehtivad seni, kuni teie või meie need lõpetame. Võite need Teenuse tingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada või lõpetades meie veebilehe kasutamise.

 

Kui meie äranägemise järgi te ei täida või kui me kahtlustame, et olete jätnud täitmata käesolevate Teenuse tingimuste mis tahes tingimused või sätted, võime selle lepingu igal ajal ilma ette teatamata lõpetada ja sel juhul jääte te vastutavaks kõigi tasumisele kuuluvate summade eest kuni lepingu lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja/või keelata teil meie teenustele (või mõnele nende osale) juurde pääseda.

 

 

OSA 17 – KOGU LEPING

 

Nende Teenuse tingimuste mõne õiguse või sätte kasutamise või jõustamata jätmine ei tähenda sellest õigusest või sättest loobumist.

 

Need Teenuse tingimused ja mis tahes põhimõtted või tegevusreeglid, mille oleme sellel saidil või teenuse suhtes avaldanud, moodustavad kogu teie ja meie vahelise kokkuleppe ja arusaama ning reguleerivad Teenuse kasutamist, asendades kõik teie ja meie vahelised varasemad või samaaegsed suulised või kirjalikud lepingud, teatised ja ettepanekud (sealhulgas, kuid mitte ainult Teenuse tingimuste mis tahes varasemad versioonid).

 

Mis tahes ebaselgust nende Teenuse tingimuste tõlgendamisel ei tohi tõlgendada selle koostaja kahjuks.

 

OSA 18 – KOHALDATAV ÕIGUS

 

Käesolevaid Teenuse tingimusi ja kõiki eraldi lepinguid, millega teile teenuseid pakume, reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Läti seadustele.

 

OSA 19 – TINGIMISTE MUUDATUSED

 

Sellel lehel saate igal ajal Teenuse tingimuste uusima versiooni üle vaadata.

 

Jätame endale õiguse oma äranägemise järgi nende Teenuse tingimuste mis tahes osi uuendada, muuta või asendada, postitades värskendused ja muudatused meie veebilehele. Teie kohustus on meie veebilehte teatud perioodi tagant muudatuste osas kontrollida.

 

Meie veebilehe või teenuse jätkuv kasutamine või sellele juurdepääsemine pärast nende Teenuse tingimuste muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

 

OSA 20 – KONTAKTTEAVE

 

Küsimused Teenuse tingimuste kohta saatke meile palun aadressil info@lyan.ee

Kontaktid